NOTĂ DE INFORMARE PĂRINTE

Subsemnatul(a), în calitate de părinte/tutore legal al tuturor minorilor care urmează să intre în orice fel de relație cu FLIGHT EXPERIENCE SRL, îmi exprim consimțământul explicit cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale tuturor minorilor așa cum am fost informat(ă) prin citirea Politicii de confidențialitate de la https://flightx.ro/privacy-policy/. Astfel, declar că am citit în prealabil Politica de confidențialitate și că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform celor indicate.

Totodată, în cazul în care în relația cu FLIGHT EXPERIENCE SRL, indiferent de forma acesteia, intră oricare alt minor al cărui părinte/tutore legal nu sunt, declar pe proprie răspundere faptul că am supus aprobării părintelui/tutorelui legal minorului respectiv (și tuturor minorilor astfel vizați) prezenta Notă de informare, iar în cazul în care se întâmpină refuzul din partea părintelui/tutorelui legal, nu voi introduce datele cu caracter personal ale minorului în cadrul oricărui fel de relație a mea cu FLIGHT EXPERIENCE SRL și îi voi interzice acestuia intrarea în orice fel de relație cu FLIGHT EXPERIENCE SRL în numele meu.

Înțeleg faptul că îmi pot retrage consimțământul în orice moment prin transmiterea unei cereri scrise la adresa Aleea Profesor Valeriu Bologa 3, Bloc 2, Spațiu comercial 5, Cluj-Napoca 400436, Cluj, sau prin transmiterea unui e-mail la adresa contact@flightx.ro.