NOTĂ DE INFORMARE CLIENT

Subsemnatul(a), client(ă) a(l) FLIGHT EXPERIENCE SRL, îmi exprim consimțământul explicit cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care mă privesc/îi privesc pe cei în numele cărora am introdus datele personale/cei care intră în orice fel de relație cu FLIGHT EXPERIENCE SRL în numele meu, așa cum am fost informat(ă) prin citirea Politicii de confidențialitate de la https://flightx.ro/privacy-policy/.

Astfel, declar în numele meu, în numele tuturor celor în care am completat datele personale, și în numele tuturor celor care intră în orice fel de relație cu FLIGHT EXPERIENCE SRL în numele meu că am citit în prealabil Politica de confidențialitate și că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform celor indicate. Totodată, declar pe proprie răspunde faptul că am transmis prezenta Notă de informare tuturor persoanelor care urmează să intre în orice fel de relație cu FLIGHT EXPERIENCE SRL în numele meu, iar în cazul în care oricare dintre acestea refuză termenii prezentei Note nu îi voi introduce datele cu caracter personal cadrul oricărui fel de relație a mea cu FLIGHT EXPERIENCE SRL și îi voi interzice intrarea în orice fel de relație cu FLIGHT EXPERIENCE SRL în numele meu.

Înțeleg faptul că îmi pot retrage consimțământul în orice moment prin transmiterea unei cereri scrise la adresa Aleea Profesor Valeriu Bologa 3, Bloc 2, Spațiu comercial 5, Cluj-Napoca 400436, Cluj sau prin transmiterea unui e-mail la adresa contact@flightx.ro.