NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA TRANSFERUL DATELOR

Subsemnatul(a), în calitate de client(ă) a(l) FLIGHT EXPERIENCE SRL, îmi exprim consimțământul explicit cu privire la transferul datelor cu caracter personal vizate de Nota de informare client la https://flightx.ro/customer-privacy-notice/ și de Nota de informare părinte la https://flightx.ro/parent-privacy-notice/ în afara Spațiului Economic European (SEE) așa cum am fost informat(ă) prin citirea Politicii de confidențialitate de la https://flightx.ro/privacy-policy/.

În concret, îmi dau acceptul explicit către transferul datelor mele în orice țară în care persoanele împuternicite de către operator își au capabilități de stocare a acestor date, persoane împuternicite menționate prin Politica de confidențialitate.

Riscurile transferurilor de date către aceste țări sunt următoarele:

  • Divulgarea neautorizată a datelor transferate către persoane neautorizate
  • Scurgerea datelor către persoane neautorizate
  • Pierderea/degradarea/distrugerea datelor transferate
  • Pierderea accesului la datele transferate

Te rugăm să reții faptul că această listă are caracter exemplificativ, nu exhaustiv.

Astfel, declar că am citit în prealabil Politica de confidențialitate și că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform celor indicate. Totodată, declar pe proprie răspunde faptul că am transmis prezenta Notă de informare tuturor persoanelor care urmează să intre în orice fel de relație cu FLIGHT EXPERIENCE SRL în numele meu, iar în cazul în care oricare dintre acestea refuză termenii prezentei Note nu îi voi introduce datele cu caracter personal cadrul oricărui fel de relație a mea cu FLIGHT EXPERIENCE SRL și îi voi interzice intrarea în orice fel de relație cu FLIGHT EXPERIENCE SRL în numele meu.

Înțeleg faptul că îmi pot retrage consimțământul în orice moment prin transmiterea unei cereri scrise la adresa Aleea Profesor Valeriu Bologa 3, Bloc 2, Spațiu comercial 5, Cluj-Napoca 400436, Cluj, sau prin transmiterea unui e-mail la adresa contact@flightx.ro.